You are here: Home » Tin Tức » Lượng khách du lịch Hà Nội tăng mạnh đầu năm 2018

Lượng khách du lịch Hà Nội tăng mạnh đầu năm 2018

Lượng khách du lịch Hà Nội tăng mạnh đầu năm 2018. Theo báo cáo của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội thì lượng khách du lịch tại các địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018 đều tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, TP Hà Nội đã đón 19,7 triệu lượt khách (tăng 9,2%), trong đó khách quốc tế đạt 4,3 triệu lượt khách (tăng 20%), tổng thu từ du lịch đạt 57.269 tỷ đồng (tăng 7,3%) so với cùng kỳ.

Đà Nẵng đón 6,5 triệu lượt khách (tăng 27,7%), trong đó khách quốc tế đạt 2,4 triệu lượt (tăng 40%), tổng thu từ du lịch đạt 22.572 tỷ đồng (tăng 50,4%). Quảng Ninh ước đón 10 triệu lượt khách (tăng 25%), trong đó khách quốc tế đạt trên 3,6 triệu lượt (tăng 19%), tổng thu từ du lịch đạt 17.500 tỷ đồng (tăng 30%).

Lượng khách du lịch Hà Nội tăng mạnh đầu năm 2018

Kiên Giang đón 6,2 triệu lượt khách (tăng 27,2%), trong đó khách quốc tế đạt 450,8 nghìn lượt (tăng 61,5%), tổng thu từ du lịch đạt 4.183 tỷ đồng (tăng 45,6%). Bình Thuận đón 4,02 triệu lượt khách (tăng 11,4%), trong đó khách quốc tế đạt 495 nghìn lượt (tăng 13,3%), tổng thu từ du lịch đạt 9.565 tỷ đồng (tăng 20%).

Lào Cai đón 3,5 triệu lượt khách (tăng 19,2%), trong đó khách quốc tế đạt 551,6 nghìn lượt (tăng 23,2%), tổng thu từ du lịch đạt 10.803 tỷ đồng (tăng 36,3%). TP Hồ Chí Minh đón 5,4 triệu lượt khách quốc tế (tăng 21,25%), tổng thu từ du lịch đạt 98.494 tỷ đồng (tăng 18,19%).